Press "Enter" to skip to content

ଘରେ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇପାରେ କ୍ୟା-ନ୍ସର Viral news

ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଇଶ୍ବରଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଭରସା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି | ଆମ ଦେଶରେ ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି |

ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ପୂଜାପାଠ ସମାରୋହ | ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ, ଆମେ ଫୁଲ, କ୍ୟାମ୍ପୋର, ଧୂପ ବାଡ଼ି ଏବଂ ଫଳ ପରି ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ, ଯାହା ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ l

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ’ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ l

ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସୂଚନା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ କାରଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଘରେ ପୂଜା ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ମିଳିଥାଏ |

ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ |

ପ୍ରାୟତ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ସହିତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜାରେ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଧୂପ କାଠି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି |

ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂପକାଠି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ | ହଁ, ଚାଇନାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂପ କାଠି ର ଧୂଆଁ ଯାନ ଏବଂ ସିଗାରେଟର ଧୂଆଁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ l

ଏହି କାରଣରୁ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ l ଚାଇନାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ କାଠି ଜଳାଯାଏ, ଧୂଆଁରୁ ଛୋଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ବାୟୁରେ ତରଳିଯାଏ l

ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷାକ୍ତ ଯାହା ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ | ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଧୂପ ଧୂଆଁରେ ମ୍ୟୁଟେଜେନିକ୍ ଜେନୋଟକ୍ସିକ୍ ଏବଂ ସାଇଟୋଟକ୍ସିକ୍ ନାମକ ତିନି ପ୍ରକାରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ l

ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?

ଏଥି ସହିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ କାଠିର ଧୂଆଁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହା ଆମ ଶରୀରର DNA ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚି ଫୁସଫୁସରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ l

ଧୂପ କାଠି ଧୂଆଁରେ 64% ଯୌଗିକ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ଜଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ l

ଏହା ସହିତ ଯଦି ଧୂପ ରେ ଉପସ୍ଥିତ କୃତ୍ରିମ ସୁଗନ୍ଧ ଏହି ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ l ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଧୂପକାଠି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟିକେ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ୍ l

ଏହା ଆଖିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି l ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ | ଯଥାସମ୍ଭବ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ,ବାସ୍ତୁ,ସ୍ପେଶାଲଖବର,ଭାଈରଲ ଖବର, ଓଲିଉଡ,ବଲିଉଡ,ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ, ସାପ୍ତାହିକ,ମାସିକ,ରାଶିଫଳ ର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ l ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ l

ଆମ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ l ଖବରକୁ ପୁରା ପଢିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ଲାଇକ କରିବେ l

More from ଭାଇରଲ ଖବରMore posts in ଭାଇରଲ ଖବର »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.