Press "Enter" to skip to content

ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ରାମବାଣ ଉପାୟ special report

ଯଦି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ

କିଛି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ l ପିଲାଦିନରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ମନେରଖିବାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କଥା ମନେରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି l

ଆରମ୍ଭରେ, ପିତାମାତାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ |

ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇନଥାଏ | ଆଜିର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଅଛି |

ଆଜି ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି l

1 – ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ

ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇପାରେ l ହଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ l ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶକ୍ତି ବୁଝିବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |

ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଯୋଗାଣ

ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ | ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ବି 1, ବି 12, ବି 6, ଆଇରନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି କରିବ |

ପିଲାମାନେ ପଜଲ୍ ଖେଳିବା

ପିଲାମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଖେଳ କିମ୍ବା ଇନଡୋର ଖେଳ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ | ବରଂ, ଏପରି କିଛି ଖେଳ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ପଜଲ୍ | ପଜଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପଜଲ୍ ଖେଳିବା ଶିଶୁର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ l

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଉଚିତ

କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ l ବରଂ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ତୁମେ ହେବା ଉଚିତ୍ |

ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତା’ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ l ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିବ |

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ

ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବେ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ | ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବ |

ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିସରକୁ କେବଳ ଘରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ | ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ l

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ

ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଜିନିଷ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ମନେରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବେ | ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହ l

ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ସହଜ ହେବ l ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ କରନ୍ତି l

ପିଲାମାନେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ l ଯଦି ଆମେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଆମର ମତ ରଖୁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି |

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶ୍ରୋତା କରିବା ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ l ଏଥିପାଇଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ | ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ

ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ

କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ |

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁମେ ତୁମ ପିଲାକୁ ଯାହା ମନେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ, ସମୟ ସମୟରେ ସେହି ଜିନିଷ ପଚାର | ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଉଭୟ ମୋୖଖିକ ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ | ଏହା ସହ ଜଡିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ l

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ,ବାସ୍ତୁ,ସ୍ପେଶାଲଖବର,ଭାଈରଲ ଖବର, ଓଲିଉଡ,ବଲିଉଡ,ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ, ସାପ୍ତାହିକ,ମାସିକ,ରାଶିଫଳ ର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ l ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ l

ଆମ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ l ଖବରକୁ ପୁରା ପଢିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ଲାଇକ କରିବେ l

More from ସ୍ପେଶାଲ ଖବରMore posts in ସ୍ପେଶାଲ ଖବର »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.