Press "Enter" to skip to content

ପେଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ – health tips

ଗ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିପ୍ସ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ବଟିକା ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସଫା ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସହଜ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଟକୁ ସଫା କରିପାରିବେ |

ପେଟକୁ ସଫା କରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଜାଣିବା ପେଟକୁ ସଫା କରିବାର 5 ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ |ଆପଣ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କି? ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ | ଏହି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସଫା ପେଟ ନଥାଏ |

ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ବଡ ଏବଂ ସାନ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ପରିଷ୍କାର ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି | ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ତୁମର ପେଟ ସଫା ନଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ୟା କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ? ସକାଳେ ପେଟ ସଫା ନହେବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ |

ପେଟକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଥା’ନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଖାଇବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନହୁଏ | ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ଖାଆନ୍ତି,

କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସଠିକ୍ ପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ଅନୁସରଣ କରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଳିନ କରିପାରିବେ | ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି କିଛି ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ସଫା କରିବ | ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମ୍ୟାଗି, ପାସ୍ତା, ଏବଂ ରୁଟି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ, ଅଧିକ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଇଦାରେ ତିଆରି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ | ମାଏଡା ମ୍ୟାଗି, ବ୍ରାଡ ସାନେଭିଚ୍ ଏବଂ ପାସ୍ତା ପରି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ତୁମେ ପେଟକୁ ଯିବା ପରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ | ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ ମ୍ୟାଗି,

ପାସ୍ତା ଏବଂ ରୁଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପଥର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ | ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି କମରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଚାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ | ଆପଣ ଚା ବଦଳରେ ହାଲୁକା କମ୍ ପତ୍ର ଏବଂ କମ୍ ଗରମ ଚା ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ | ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠି ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପିଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | 1 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ପରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ |

ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି କମରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ | ପାଣି ପିଇବାର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତୁମେ ଚା-କଫି ଇତ୍ୟାଦି ପିଇବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନର୍ବାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ |
ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ |ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଫେଣ, ଜିରା ମିଶାଇ ଏଥିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପେଟ ଧୋଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଚାମଚ ଖାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପିଅନ୍ତୁ | ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ତୁମର ପେଟ କିଛି ମିନିଟରେ ସଫା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବହୁତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ | ସକାଳେ ଚାଲିବା ପରେ ଚାଲ |
ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଟିକିଏ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ | ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ଉଠ ଏବଂ ଚାଲ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କର | ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ।ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ।ଆମ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ,ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖବରକୁ ପୁରା ପଢିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ଲାଇକ କରିବେ

More from ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟMore posts in ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *