Press "Enter" to skip to content

ଝି-ଅ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦୁ-ଇଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପ-ର୍ଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ?- IAS Question

ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ଅଜଣା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ IAS ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବିଷୟ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ UPSC ବା IAS , IPS ଇଣ୍ଟରଭିଉ ପରୀକ୍ଷା ରେ ପଚାରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା।

ଝିଅମାନଙ୍କର ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ! ଆପଣ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ! ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ IAS ପରୀକ୍ଷା ରେ ପଚରା ଯାଇଛି। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

୧. ପ୍ରଶ୍ନ -ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ !

୨. ପ୍ରଶ୍ନ – ଜଣେ ଝିଅ ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ଥାଏ,କିନ୍ତୁ କେହି ଏହା କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା କଣ ?

୩ . ପ୍ରଶ୍ନ – ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଯୁଗରେ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ?

୪ . ପ୍ରଶ୍ନ – ନାରୀର ଏହି ଜିନିଷ କୁ ଏକ ପରିବାର ରେ,ଏକ ଦେଶରେ, ଏକ ସମାଜରେ, ସଭ୍ୟତାରେ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ… ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଅସମ୍ଭବ !

୫ . ପ୍ରଶ୍ନ -ନାରୀର ଏହି ଜିନିଷ କୁ କୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି, ନା କୌଣସିଆଦର୍ଶ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ… ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!?

୬.ପ୍ରଶ୍ନ: ଝିଅମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ?

୭. ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ଜିନିଷ ଟିକୁ ସବୁ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସହାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଯିଏ ଛୁଇଁ ଦିଏ ସେ ଜଣେ __ ହୋଇଯାଏ?

୮. ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର ;-

୧ . ଉତ୍ତର – ତାହା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ମାନ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!

୨ . ଉତ୍ତର – ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝିଅ ର ସୁଖ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!

୩. ଉତ୍ତର – ତାହା ହେଉଛି ସରଳତା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!

୪ . ଉତ୍ତର – ତାହା ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଶା,ଏବଂ ଭାବନା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!

୫ . ଉତ୍ତର – ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ହୃଦୟ, ଲୁହ, ଶୁଭକାମନା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ!

୬. ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର, କୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ସେ ଜଳିଯାଇ ଥାଏ।

୭. ଉତ୍ତର- ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ସଭିଏଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହଁନ୍ତି ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୁ ସଭିଏଁ ଛୁଇଁବା କୁ ଚାହଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ।ଯିଏ ହୃଦୟ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିଲା ସେ ଭଲ ପ୍ରେମିକ ଟିଏ ହୋଇ ପାରିବ।

୮. ଉତ୍ତର- ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ସଭିଏଁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ,ବାସ୍ତୁ,ସ୍ପେଶାଲଖବର,ଭାଈରଲ ଖବର, ଓଲିଉଡ,ବଲିଉଡ,ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ, ସାପ୍ତାହିକ,ମାସିକ,ରାଶିଫଳ ସମ୍ଵନ୍ଧୀୟ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ।ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ।ଆମ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ଏବଂ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ,ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖବରକୁ ପୁରା ପଢିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ଲାଇକ କରିବେ।

More from EducationMore posts in Education »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *