Press "Enter" to skip to content

IAS ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନ; ଚ-ଡ଼ି କୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କୁହାଯାଏ? 99% ଲୋକ ଫେଲ୍

୨୫ ଟି IAS ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭିଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସାଧରଣଜ୍ଞାନ (GK) ପ୍ରଶ୍ନ ;-

ପ୍ରଶ୍ନ ୧ :: ଭାରତର ତ୍ରିକୋଣ କିଏ ତିଆରି କଲା?
ଉତ୍ତର: ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟା |
ପ୍ରଶ୍ନ ୨: ‘ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିସାନ, ଜୟ ଭିଗାନ’ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ?
ଉତ୍ତର: ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ |
ପ୍ରଶ୍ନ ୩ :: ଇଂରାଜୀରେ ଗୁଣ୍ଡକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ?
ଉତ୍ତର: ଜଗା
ପ୍ରଶ୍ନ ୪ : ସର୍ବ ପୁରାତନ ବେଦ କେଉଁ?
ଉତ୍ତର: ଋକ ବେଦ


ପ୍ରଶ୍ନ ୫ : ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଗୁଡିକ?
ଉତ୍ତର: ହାଇଦ୍ରାବାଦ |
ପ୍ରଶ୍ନ ୬ : କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି?
ଉତ୍ତର: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ

ପ୍ରଶ୍ନ ୭ ; ଓଡ଼ିଆରେ “ଚ- ଡ଼ି” କୁ କଣ କୁହାଯାଏ?

ଉତ୍ତର ; ଲି- ଙ୍ଗ କବଚ (ହିନ୍ଦୀରେ ଲଙ୍ଗଟ୍ ଏବଂ ଲି- ଙ୍ଗ କବଚ କୁହାଯାଏ)

ପ୍ରଶ୍ନ ୮: ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେ ନାହିଁ?
ଉତ୍ତର: ଆଖି

ପ୍ରଶ୍ନ ୯: କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ ରେ ପପିଙ୍ଗ୍ କ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ?
ଉତ୍ତର: 4 ଫୁଟ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୦: ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ?
ଉତ୍ତର: ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ କେବଳ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୧: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହର୍ନବିଲ୍ ପର୍ବ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ?
ଉତ୍ତର: ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୨: ହନୁମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ’ଣ ଥିଲା?
ଉତ୍ତର: କେସରୀ

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୩: ବଲ ରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭରାଯାଏ?
ଉତ୍ତର: ଆର୍ଗନ୍ ଗ୍ୟାସ୍

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୪ – କେଉଁ ମାଛ ର ବିଷ ଅଧିକ ଥାଏ ?

ଉତ୍ତର- ଷ୍ଟାଣ୍ ଫିସ ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷ ଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୫-କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପୁରୁଷ ରୁ ମହିଳା ବନିପାରେ?

ଉତ୍ତର- ଅକ୍ଟୋପସ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ପୁରୁଷ ରୁ ମହିଳା ବନିପାରେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୬ -କେଉଁ ଗୁଡ଼ିଆଣି ଉଡି ପରେ?

ଉତ୍ତର- ପଟିଛଜ଼ଊଁ ଏମିତି ଏକ ଯିବା ଯିଏ କି ଉଡି ପରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୭ -କେଉଁ ସାପ ଉଡିପାରେ?

ଉତ୍ତର- ଚରୀସପେଲା ଅର୍ଣ୍ଣାଟ ଏମିତି ଏକ ସାପ ଯିଏ କି ଉଡି ପାରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୮-କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ପାଣି ରେ ଜଳିଯାଏ ?

ଉତ୍ତର- ସୋଡିୟମ ଏମିତି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ କି ପାଣି ରେ ଜଳିଯାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୧୯- କେଉଁ ବେଙ୍ଗ ଉଡିପାରେ ?

ଉତ୍ତର- ରହକୋଫୋରୋଉସ ନାଇଗ୍ରୋପଲମାଟୋସ ଏମିତି ଏକ ବେଙ୍ଗ ଯିଏ କି ଉଦିପରେ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୦ – କେଉଁ ଫଳ ରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ ମିଳେ ?

ଉତ୍ତର- ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ମିଳେ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୧ – କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ପାରେ ହେଲେ ଚାଲିପରେ ନାହିଁ ?

ଉତ୍ତର- ହମିଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଉଡି ପରେ ହେଲେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୨ -କେଉଁ ଗଛ ରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନଥାଏ ?

ଉତ୍ତର- ଟଟେବ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ନଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୩- ହାତୀ ର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି ?

ଉତ୍ତର – ହାତୀ ର ୨୬ ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି । ୨ଟି ଦାନ୍ତ କେବଳ ପୁରୁଷ ହାତୀର ବାହାରେ ଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୪ – କେଉଁ ଗଛ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ,ଖାଲି ମଞ୍ଜି ଦିଏ ?

ଉତ୍ତର – ସାଇକସ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହା କି ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ ଖାଲି ମଜି ଦିଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ୨୫ – ENGLISH ରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ?

ଉତ୍ତର- ୭ ଟି ।

ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଅମୂଲ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବିଚାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ। ଆମକୁ ଲାଇକ ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।

More from ନୀତିଶିକ୍ଷାMore posts in ନୀତିଶିକ୍ଷା »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *